mehrere Orte gefunden:
Luga (1)
Luga (2)
Luga, Groß-
Luga, Klein-
Luga, Neu-
Lugau/Erzgeb.